وب سایت رسمی دکتر سروش دباغ (dr.soroush dabbagh official website)
زندگی نامهسخنرانی هامقالاتگفت و گوهاکتابهادوره های آموزشیگالری عکسارتباط

΅موسسه فرهنگی صراط

΅دكتر عبدالكريم سروش

Donate us

΅آدرس «كانال تلگرام» سروش دباغ

(telegram.me/soroushdabbagh)

 

 

΅

 مقالات مسئله حجاب    

........

΅

 مقالات ديگران

........

΅

   جلسه پرسش و پاسخ با سروش دباغ در كانال تلگرام 

(قسمت دوم)  

........

΅

   مرگ و سكوت در رسالـة ويتگنشتاين 

........

΅

   مجتهد شبستري و قرائت نبوي از جهان  

........

΅

   اسلام و خشونت  

........

΅

   جلسه پرسش و پاسخ با سروش دباغ در كانال تلگرام 

(قسمت اول)  

........

΅

    قرائت انساني و اخلاقي از سنت ديني 

........

΅

 

    ارتباط اخلاق و  جنگ

جنگ‌ها به اقتضاي قدرت سيري‌ناپذير انسان كه در او نهادينه شده است رخ مي‌دهند  

........

΅

    سينماي رضا ميركريمي 

........

΅

    رستگاري نزديك  

........

΅

    خودسازي و تهذيب نفس نزد روشنفكران

         (گذر از خودسازي به خودشناسي)      

........

΅

تكلف،‌ نتايج غيراخلاقي خواهد داشت

بررسي نسبت تعارف با اخلاق و اديبات و عرفان در گفت و گو با سروش دباغ و نقل خاطره‌اي از تعارف نكردن جان هيك

........

΅

مطابق با آموزه‌هاي عارفان، چگونه بر مصيبت‌ها و خشم خود غلبه كنيم؟

(پيام‌ عارفان براي زمانه ما «5»)

........

΅

    رواداري و دگرپذيري در نوانديشي ديني      ........

΅

    آرنت، فروغ و سيمين دانشور       

........

΅

    اعتدال يعني برابري‌طلبي و رفع تبعيض      ........

΅

    قرآن كتاب زندگان است     

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه دهم ـ سوره طارق و انفطار)

........

΅

    براي شناخت خدا بايد اوصاف او را سوزاند    

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه نهم ـ سوره اعلي)

........

΅

مرگ‌انديشي از مقومات خودشناسي است   

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه هشتم ـ سوره ضحي و انشراح)

........

    ΅   

ترس از مرگ يكي از عادات و بازي‌هاي ذهني است

(پيام‌ عارفان براي زمانه ما «4»)

........

΅

طريق ايمان‌ورزي از وفا مي گذرد   

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه هفتم ـ سوره انسان)

........

΅

بايد مدلي تازه از پيام‌هاي ابدي قرآن ارائه داد  

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه ششم ـ سوره مدثر)

........

΅

فقه دهليز مناسب ورود به قرآن نيست  

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه پنجم ـ سوره معارج)

........

    ΅   

مفهوم  كودكي در ميان عارفان، به معناي مواجهه‌ي غير مفهومي با هستي است

(پيام‌ عارفان براي زمانه ما «3»)

........

    ΅   

صبر و ظفر هر دو دوستان قديمند  

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه چهارم ـ سوره مزمل)

........

    ΅ 

  اخلاق، سوژة متافيزيكي و فلسفه در "رساله" ويتگنشتاين

........

    ΅   

مرگ مقدمه زندگي ابديست

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه سوم ـ سوره قيامت)

........

    ΅   

آدم اينجا تنهاست

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه دوم ـ سوره فجر)

........

΅

ويتگنشتاين جوان و نظرية تصويري معنا    

........

΅

رهايي از عادات و زندگي در زمان حال؛ به مثابه زندگي بدون قضاوت درباره ديگران

(پيام‌ عارفان براي زمانه ما «2»)

........

΅

تصوير قرآن از انسان و خدا

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه اول)    

........

΅

ما و ميراث شريعتي (متفكري مفهوم‌ساز)   

........

΅

پاورپوينت سخنراني سروش دباغ درباره: مجتهد شبستري؛ ايمان، وحي و هرمنوتيك متن مقدس

........

΅

از نظر برخي عارفان، چيره شدن بر مفهوم زمان يكي از شروط خوشناسي و خودكاوي است

(پيام‌ عارفان براي زمانه ما «1»)

........

΅

برنامه سخنراني سروش دباغ

(دربارة مجتهد شبستري ـ دانشگاه نيويورك)

........

΅

برنامه سخنراني سروش دباغ

(در هواي حافظ و سپهري)

........

΅

اسلام‌گرايي و پسا اسلام‌گرايي

(گزارشي از يك كنفرانس)

........

΅

دم زدن در هواي سهراب

........

΅

آب در يك‌قدمي‌ست

........

΅

افزايش آگاهي راهي به رهايي است

(بازخواني ليبراليسم ايراني)  

........

΅

سكوت از آموزه‌هاي اصلي مولوي و ساير عارفان است (درس‌هاي اخلاقي مثنوي 4)  

........

΅

پاورپوينت سخنراني سروش دباغ در دانشگاه كويينز

........

΅

سيلابس درس: بازخواني آثار محمد مجتهد شبستري

........

΅

 سخنراني سروش دباغ در كنفرانس

Islamism & Post - Islamism

در دانشگاه كويينز كانادا

مارچ 2015      

΅

........

 فمينيسم و روشفنكري ديني      

΅

........

از منظر مولوي، كسي كه تعلق‌خاطر به دنيا نداشته باشد از مرگ نمي‌هراسد  (درس‌هاي اخلاقي مثنوي 3)  

΅

........

 چاپ دوم كتاب زَبان و تَصوير جَهان      

΅

........

گزارشي از سخنراني‌هاي دكتر سروش دباغ، سپتامبر 2014، غرب كانادا

حسين موسوي   

΅

ميراث ماندگار بازرگان؛ اصالت، صداقت و حُريت    

........

΅

از نظر مولوي خودشيفتگي و خودپرستي آدمي را به هلاك مي‌اندازد (درس‌هاي اخلاقي مثنوي 2)  

........

΅

آموزه‌هاي مولانا در مثنوي بيانگر اخلاق فضيلت‌گر است (درس‌هاي اخلاقي مثنوي 1)  

........

΅

ترجمه و شرح «رساله منطقي ـ فلسفي» ويتگنشتاين به قلم سروش دباغ توسط نشر هرمس منتشر شد

........

΅

روشنفكري ايراني و فرهنگ شيعي ـ اسلامي 

........

΅

سخنراني درباره (عبدالكريم سروشِ متكلم) 

........

΅

گزارشی از رونمایی كتاب «در سپهر سپهری» با حضور استاد مصطفی ملكیان  

(سپهری و عرفان مدرن)

........

΅

نوشته‌های فیس‌بوكی

........

΅

سيلابس درس: مطهری ‌شناسی

........

΅

سيلابس درس: بازخواني آثار داريوش شايگان

........

΅

سيلابس درس: بازخواني ميراث فكري عبدالكريم سروش

........

΅ سيلابس درس: ميراث فكري شريعتي و روشنفكري ايراني

يا

Soroush Dabbagh official website where is designed by Behdad since 2010