وب سایت رسمی دکتر سروش دباغ (dr.soroush dabbagh official website)
زندگی نامهسخنرانی هامقالاتگفت و گوهاکتابهادوره های آموزشیگالری عکسارتباط

΅موسسه فرهنگی صراط

΅دكتر عبدالكريم سروش

Donate us

΅آدرس «كانال تلگرام» سروش دباغ

(telegram.me/soroushdabbagh)

΅آدرس «كانال اينستاگرام» سروش دباغ

(instagram.com/_u/dr.soroush.dabbagh)

 

 

΅

 مقالات مسئله حجاب    

........

΅

مقالات ديگران

........

΅

آيا «يگانه بودن خدا» با رواداري و چندصدايي در تضاد نيست؟

........

΅

 در غرب خبري نيست

........

΅

 نبض خيس صبح

........

΅

 تو اگر در تپش باغ خدا را ديدي

........

΅

 و اگر مرگ نبود

........

΅

  هشت سال پيش

........

΅

  حضور «هيچ» ملايم؛ روايت سپهري از امر متعالي

........

΅

  تهمت در خدمتِ قدرت     

........

΅

بايزيد بسطامي    

........

΅

مي‌توان هم مسلمان بود، هم دموكرات   

........

΅

هانا آرنت   

........

΅

سپهري،‌ ويتگنشتاين و يالوم   

........

΅

سُبع هشتم قرآن   

........

΅

سقراط ناراضي   

........

΅

«تفقه در دين» و طايفه فقها   

........

΅

ظلمت در نيمروز   

........

΅

كافرم من گر از اين شيوه تو ايمان‌داري  

........

΅

حقيقتاً اسباب تأسف است  

........

΅

ضرورت فلسفه در گفت‌وگو با سروش دباغ و محمدمنصور هاشمي

(آموزش فلسفه در كودكي و نوجواني، آري يا نه؟)   

........

΅

تا انتها حضور   

........

΅

جهد كن تا محب باشي   

........

΅

مثنوي در آينة منطق‌الطير   

........

΅

اوقات خوش  

........

΅

نيكوس و سهراب  

........

΅

كازانتزاكيس و ابوسعيد   

........

΅

چه درونم تنهاست  

........

΅

آدم بياباني 

........

΅

موقعيت سخت و خطير  

........

΅

سالك مدرن و زيستن حكيمانه

طرحواره‌اي از عرفان مدرن (10)

........

΅

تو ترجمان جهاني بگو چه مي‌بيني 

........

΅

هركجا  برگي هست 

........

΅

معلم ادبيات دبيرستان

........

΅

«حكمراني مطلوب» و نوانديشي ديني متاخر 

........

΅

زورباي يوناني 

........

΅

شاملو 

........

΅

سپهري و شوپنهاور  

........

΅

غيرت حق بود و با حق چاره نيست  

........

΅

نه درمان دلي نه درد ديني  

........

΅

نسبت عقل و شرع

(بحثي همچنان گشوده) 

........

΅

سازمان مجاهدين خلق 

........

΅

روايات در ترازوي قرآن

بازخواني انتقادي احكام فقهي از منظر

«اخلاق باور» 

........

΅

طعم شيرين هيجان 

........

΅

فوتبال را دست‌كم نگيريم 

........

΅

محمد ثلاث 

........

΅

جام جهاني 2018 

........

΅

غفلت ركن ركين زندگي است 

........

΅

تجربه‌هاي كبوترانه 

........

΅

انسان در جستجوي معني

........

΅

نقش صدا كم رنگ

........

΅

صبر آرد آرزو را ني شتاب

........

΅

ملكيان، دين‌‌داري و ذات‌گرايي

........

΅

مزار اسپينوزا

........

΅

واكاوي انديشه‌هاي ويتگنشتاين در گفت و گو با سروش دباغ

انقلاب عليه خود 

........

΅

فلسفه عرفان

........

΅

كسي از فلاسفه حساب نمي‌برد

........

΅

حس غريب 

........

΅

سالك مدرن و خردورزي دلگشاي

(طراحواره‌اي از عرفان مدرن 9)

........

΅

روشنفكران و شبكه‌هاي مجازي

 در گفت و گو با سروش دباغ

ديگر طبقه روشنفكر نداريم

فضاي مجازي همچون شمشير دو دم عمل مي‌كند

........

΅

فلسفه‌خواني 

........

΅

فانوس جادويي زمان

........

΅

توان شنيدن و گفتگو كردن

........

΅

جز دعا چه مي‌توان كرد؟

........

΅

ويل دورانت

........

΅

رقصان مي‌گذرم از آستانة اجبار

........

΅

خودپسندي و غرور

........

΅

وظيفه انسان بودن

........

΅

فكر تاريخي و اين ويراني

........

΅

لذات ذهني و غناي دروني

........

΅

حضور روشنفكر نياز تاريخي ماست

........

΅

در سرزمين قد كوتاهان

........

΅

شايگان دردمند ايران بود

شايگان متقدم و متاخر در گفت و گو با سرو ش دباغ

........

΅

يك دم نگاه كن كه چه بر باد مي‌دهي

........

΅

حاتمي‌كيا

........

΅

راسكولنيكف

........

΅

درباب حكمت زندگي

........

΅

دختران ـ خيابان ـ انقلاب را دريابيم

........

΅

داريوش شايگان

........

΅

ملت عشق

........

΅

مفتش بزرگ

........

΅

 

Soroush Dabbagh official website where is designed by Behdad since 2010